به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

لیست کنترل ارتباطات

اطلاعات در مورد یک سازمان, محیط , محصولات, خدمات و کارکنان آن سازمان برای مدیریت و کارمندان ضروری است. ارتباطات موثر بخش مهمی از یادگیری برای تمامی سازمان هاست.

یک شرکت نیاز دارد که با کارمندان خود ارتباط داشته باشد تا بتواند اهداف خود را تحقق بخشد. درغیر این صورت, کارمندان چطور می توانند بدانند که چه کاری می باید انجام دهند؟ ارتباطات با کارمندان منافع دیگری نیز دارد:

 • به کارآیی موثرتر منجر می گردد.
 • انگیزه را افزایش داده و موجب عملکرد بهتر می گردد.
 • روابط و درک بهتری میان کارمندان و کارفرمایان ایجاد می نماید.
 • موجب می گردد تا کارمندان احساس کنند دارای اهمیت هستند, در فعالیت های شرکت دخیل بوده و ارزشمند می باشند

چه ارتباطی با کارمندان داشته باشید:

بعضی از اطلاعات بسیار مهم که نیازمند ارتباط مابین کارفرما و کارمند می باشند شامل موارد زیر هستند:

 • وظایف و تکالیف کاری
 • استانداردهای عملکرد
 • کارمندان چقدر خوب به آن استانداردها عمل می نمایند.
 • مزایایی که برای کارمندان موجود است
 • هر گونه تغییر در مزایای کارمندان
 • سیاست های شرکت
 • تغییرات در سیاست های شرکت
 • مراسم مهم و قابل توجه در زندگی شرکت که نیاز به جشن گرفتن داشته و یا می توانند تاثیری بر کارمندان داشته باشند

چگونه در ارتباط باشید:

ارتباط پایین رونده:

ارتباط رو به پایین اطلاعاتی هستند که از رده های بالای شرکت شروع می شوند به سمت کارمندان پایین می آیند تا به آنان اطلاعات داده و آنان را تحت تاثیر قرار دهند. روش های از بالا به پایین برای انجام دستورات مدیران و مالکین شرکت به کار گرفته می شوند.

از روش های مختلفی برای انجام این نوع از ارتباط می توان استفاده نمود از قبیل:

نشریه های داخل سازمانی – تعدادی از شرکت ها خبرنامه و نشریه های خود را برای کارمندان دارند (هم به صورت نسخه چاپ شده و هم به صورت الکترونیک). هدف از این نشریه ها آگاه نمودن کارمندان از پیشرفت های فعلی است.

کتابچه های اطلاعاتی: جزوه های کارمندان اعلب به کارمندان جدید داده می شود تا آنان بتوانند از سیاست ها و مزایای شرکت با خبر شوند. کتابجه های دیگری نیز با موضوعات مربوط به فعالیت های منابع انسانی از قبیل برنامه ها, سلامت و امنیت شغلی, دستمزد و تشویقی و بازنشستگی ممکن است چاپ شوند.

ایمیل: مدیران می توانند به آسانی و به سرعت از ایمیل استفاده نموده و به همه افراد سازمان پیغام بفرستند.

اینترانت: بعضی از شرکت ها از ایترانت استفاده می نمایند. (سیستم ارتباطات داخلی) که مانند نسخه کوچکتری از اینترنت جهانی عمل می نماید. شرکت ها از اینترانت برای منظور های مختلفی استفاده می نمایند. نمونه هایی از استفاده اینترانت ارائه دفترچه راهنمای کارمندان, کتاب های راهنمای سیاست ها و خبرنامه ها می باشد.


ارتباطات بالا رونده:

ارتباطات به سمت بالا از کارمندان آغاز می گردد و به سمت مدیران مجموعه و مالکین شرکت می رود تا به آنان آگاهی داده و یا آنان را تحت تاثیر قرار دهد.

نمونه هایی از ارتباطات بالارونده شامل موارد زیر می باشند:

جلسات مدیران – کارکنان: جلساتی که بین مدیران و گروهی از کارکنان برای مذاکره در مورد شکایت ها, پیشنهادات, نظرات و یا سوالات برگزار می گردند. این جلسات با درمیان گذاشتن اطلاعات توسط مدیران و آگاه نمودن گروه در مورد پیشرفت های شرکت آغاز می گردد. این جلسات موقعیتی برای مطرح نمودن سخنان کارکنان و نظر دادن در مورد تصمیمات مدیریت فراهم می آورند.

پیشنهادات کارمندان: دعوت از نظرات کارکنان راهی برای ایده گرفتن از آنهاست. یک سیستم پیشنهادی موفق می تواند از ایده های کارمندان و مذاکره با سرپرست آغاز گردد. وقتی که شکل ایده کامل گردید, دفتر یا کمیته سیستم پیشنهادی ایده را دریافت نموده و به کارمند اطلاع می دهد که پیشنهاد وی دریافت گردیده است. این ایده مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم نهایی با کارمند درمیان گذاشته می شود.

نظرخواهی از کارکنان : کارمندان در مورد سازمان چگونه فکر می کنند؟ آیا آنها درک کافی از برنامه ها و مزایای قسمت های داخلی سازمان دارند؟ آیا از برنامه های جبران خسارت آگاهی دارند؟ پاسخ تمامی این سوالات و سوالات دیگر می تواند اضافه مفیدی برای اطلاعات بخش منابع انسانی باشد.


آیا شما ایده ی بسیار خوبی دارید؟ می توانید ایده خود را برای اضافه نمودن در این وب سایت از طریق ایمیل به ما ارسال نمایید. .

می توانید نظرات خود را در رابطه با این صفحه به آدرس ایمیل contact@peihrtoolkit.ca ارسال نمایید.

 

TOP