به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

مقدمه

در دنیای در حال تغییر امروز, وظایف روزانه ای که با مدیریت موثر کارمندان در اتباط است می تواند برای بسیاری از کارفرمایان و به خصوص صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط که دسترسی به متخصصان منابع انسانی اختصاصی ندارند , سخت و خسته کننده باشد. این بخش ابزار, پیوندها و منابعی را به شما ارائه می دهد که از طریق آن می توانید نسبت به قوانین استخدامی آگاهی پیدا نموده, کارمندان را آموزش داده, رکوردهای پرسنلی را نگهداری کرده و کارآیی کارمندان را از قبیل حضور و غیاب و معیارهای انظباطی مدیریت نمایید.

TOP