به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

مدیریت حضور و غیاب

مدیریت حضور و غیاب فراتر از نگه داشتن رکورد روزانه غیبت کارمندان است. مدیریت حضور و غیاب همچنین به معنای انجام اقدامات مثبت برای کم کردن تعداد روزهای از دست رفته است.

حد خاصی از غیبت کارمندان در محل کار به دلیل بیماری, مسئولیت های خانوادگی, یا نداشتن رغبت برای کارکردن غیر قابل اجتناب است. کارفرمایان می توانند از میزان غیبتی که به دلیل جو موجود در محیط کار ایجاد می شود بکاهند. آنها همچنین می توانند با مدیریت فعال از میزان غیبت به دلیل بیماری بکاهند. کارفرمایان مجموعه های کوچک و متوسط می توانند از متخصصین منابع انسانی که غیبت کارمندان را مدیریت می نمایند کمک بگیرند.

یک فرهنگ کاری خوب برای موفقیت در هر اقدامی در زمینه مدیریت غیبت بسیار ضروری است. وقتی که کارمندان احساس احترام و درگیر بودن در کارهای مجموعه داشته باشند, کمتر غیبت می کنند. بهترین روش برای مشغولیت فعالانه کارمندان در محیط کار مدیریت خوب یک مجموعه است که کلیدی برای ایجاد حس با ارزش بودن و مشغول بودن در محیط کار برای کارمندان است.

برنامه ی حضور و غیاب می باید بر پیش گیری از غیبت “غیرمشروع و نا متعارف” و حمایت از کسانی که به صورت “متعارف و قانونی” غیبت می نمایند تاکید داشته باشد و به آنان کمک نماید تا بتوانند بر سر کار خود بازگردند.

در اینجا توصیه هایی در زمینه اقداماتی که می توانید انجام دهید تا حضور مثبت را افزایش داده و از تعداد غیبت ها در محل کار بکاهید آورده شده است.


اقداماتی برای حمایت از حضور در سر کار

اقدام های حمایت از حضور

شرح

داشتن سیاست ارتباط خوب

تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید با حضور و غیاب برخورد نمایید و تصمیم خود را به طور واضح به کارمندان شرح دهید.

تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید با حضور و غیاب برخورد نمایید و تصمیم خود را به طور واضح به کارمندان شرح دهید.

آگاهی کارمندان را نسبت به سلامتی ارتقاء دهید. تغییراتی را در زندگی آنان تشویق نمایید و محیط کاری سلامتی داشته باشید.

آگاهی کارمندان را نسبت به سلامتی ارتقاء دهید. تغییراتی را در زندگی آنان تشویق نمایید و محیط کاری سلامتی داشته باشید.

متخصصین سلامت شغلی از قبیل پزشکان, متخصصین بهداشت, روانشناسان, متخصصین ایجاد آرامش روحی و عدم استرس در محیط کار را در محیط کار خود دخیل نمایید تا به شما کمک نمایند دلایل غیبت را بررسی نموده و در برنامه ای برای بازگشت به کار و ترویج سلات به شما کمک نمایند.

برنامه کمک به کارمندان

به کارمندان خود حمایت مالی ارائه دهید تا بتوانند به ارائه کنندگان ای ای پی که می توانند به آنها در زمینه مسائل مربوط به خانواده, مالی, اعتیاد, روحی و روانی و مسائل دیگر کمک نمایند مراجعه نمایند.

کار دارای انعطاف

برای زمان شروع و پایان کار انعطاف داشته باشید. کارهای شراکتی, قرارداد های کوتاه مدت, ساعات غیر منظم, تغییر ساعات کاری از تمام وقت به پاره وقت و سیاست های مشابه را در محل کار خود به کار بگیرید.

پاداش مالی برای حضورمنظم در کار

به کارمندانی که دارای رکورد حضور خوب در محل کار هستند, پاداش مالی پرداخت نموده و یا امتیازاتی از قبیل واجد شرایط بودن برای دریافت جایزه بدهید.

از حضور خوب کارمندان قدردانی نمایید

از حضور خوب کارمندان از طریق نامه های شخصی, خبرنامه محل کار و یا نصب اطلاعیه در جعبه اعلانات قدردانی نمایید.

روزهای "سلامت روحی و روانی"

تعداد روزهای محدودی را مشخص نمایید که کارمندان بتوانند از طریق تلفن در همان روز به شما خبر دهند که آنها نمی توانند در سر کار حاضر شوند ولی آن قدر مریض نیستند که آن روز را مرخصی بیماری اعلام نمایند. این روزها می توانند از مرخصی سالیانه کسر شوند.

خدمات پزشکی درمحل کار

مجموعه ای از خدمات را که مربوط به سلامتی می باشند در محل کار ارائه دهید. کنترل سلامتی, کلینیک های مربوط به درد پشت و واکسن آنفولانزا

اقدام هایی برای کم کردن غیبت

اقدام های حمایت از حضور

شرح

مدیریت غیبت

همه غیبت ها را به صورت فعال مدیریت کنید.

پس از بازگشت به کار مصاحبه انجام دهید

اطلاعات صحیح, به موقع و در دسترس در مورد غیبت و علل آن ارائه دهید. پس از بازگشت کارمند به کار در پی یک دوره غیبت به دلیل بیماری با وی صحبت کنید. به او خوشامد بگویید و مطمئن شوید که بهبود پیدا نموده است. رکورد غیبت وی را مرور نمایید و فرصتی فراهم کنید تا در مورد مشکلات احتمالی که موجب غیبت وی گردیده است صحبت شود.

استفاده از حد نگه دارنده

حد مشخصی از غیبت را تعیین نمایید که بررسی غیبت پرسنل در آن الزام پیدا می کند و اقدامات انظباطی احتمالی مورد نیاز خواهد بود.

در هنگام غیبت در تماس باشید

در غیبت های کوتاه مدت و طولانی با کارمندان در تماس باشید. روشی برای هر مورد داشته باشید و آنها را به صورت واضح و شفاف با کارمندان در میان بگذارید.

معیارهای حضور برای انتخاب

پیش از دادن پیشنهاد کاری به اشخاص رکورد حضور و غیاب وی در کار قبلی اش را بررسی نمایید.

 

TOP