به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

مدیریت کارآیی

مدیریت کارآیی روند در حال پیشرفت روزانه ای است که محیطی را برای کارمندان ایجاد می نماید تا آنان بتوانند در بیشترین سطح توانایی خود عمل نمایند. در این روند مهارت های شخصی, توانایی ها و رفتارهای شخصیتی تحت نظر قرار گرفته , تشویق شده و پرورش می یابند تا کارمندان قادر گردند به اهداف و استانداردهای مورد انتظار از آنان دسترسی یابند.

دو دلیل برای مدیریت کارآیی کارمندان شما وجود دارد. اول اینکه شما می خواهید مطمئن گردید که کارمندان شما در کار خود شایستگی کافی برای دسترسی به هدفی که شما از آنان انتظار دارید دارند. دوم اینکه شما می خواهید به کارمندان خود کمک نمایید تا توانایی های خود را رشد دهند و بتوانند قابلیت های خود را از حد انتظار شما بالاتر ببرند. اگر این موضوع واقعیت پیدا کند, بهره وری آنان افزایش پیدا کرده و شما مدیران و رهبران آینده خود را در مجموعه خود بوجود آورده اید.

اقداماتی که برای دسترسی به این هدف مورد نیاز است:

  • ایجاد شرح وظایف واضح و مشخص که کار مورد نظر را با اهداف شرکت هم سو می نماید.
  • ایجاد روند استخدام و انتخاب قوی که اشخاص مناسب را با کار مورد نظر تطبیق می دهد.
  • کار کردن با هر کارمند و توضیح اینکه شما انتظار دستیابی به چه هدفی را دارید, استانداردهایی که شما از آنان انتظار دارید چیست, نتایجی را که انتظار دارید به دست آورند کدامند و اینکه دستاوردهای آنان چگونه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از این روند گاهی با عنوان مدیریت با هدف نام برده می شود.
  • مطمئن شوید که کارمندان استخدام شده جدید با شرکت آشنا هستند, دارای تحصیلات و آموزش کافی برای انجام کار می باشند و اینکه موقعیت برای ایجاد مهارت ها و توانایی های لازم برای برآوردن نیازهای کار مورد نظر برای آنان فراهم است.
  • به صورت پیوسته به همه کارمندان به عنوان آموزش و مشاوره ارائه داده و نظرات خود را با آنان در میان بگذارید. به طور کلی کارمندان می خواهند از نظرات شما با خبر باشند. آن ها می خواهند بدانند که کار خود را تا چه اندازه خوب انجام می دهند. آیا آنها کارهای خود را خوب انجام دهند و آیا انتظارات سازمان را برآورده می نمایند. کارمندان نظراتی را که در زمان صحیح و به صورت محترمانه ارائه می گردد دوست دارند.
  • برنامه هایی برای قدردانی و جبران تلاش کارمندان طراحی کنید تا از طریق آن زحماتی را که کارمندان برای دستیابی به اهداف و مقاصد شرکت می کشند پاداش دهید نه زمانی را که در شرکت می گذرانند.
  • با دانستن نقاط قوت و خواسته های کارمندان و همچنین ارائه مشاوره, موقعیت هایی را برای پیشرفت در کار از طریق ارائه فرصت های توسعه و پرورشی به آنان ایجاد نمایید.
  • کارآیی کارمندان خود را رسما” و به صورت سالیانه از طریق مقایسه نتیجه کار با شرح وظایف آنان بررسی نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه از وب سایت زیر بازدید نمایید.

www.culturalhrc.ca/hrtools/pdfs/E_Performance.pdf

 

TOP