به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

آشنایی و آموزش

آموزش یک کارمند جدید, نیاز به تغییر در پرسنل را کاهش داده, بهره وری آنان را زیاد نموده, تشویش و اضطراب کارمندان را پایین آورده و اخلاق کاری آنان را افزایش می بخشد. آموزش همچنین باعث شکل گرفتن احساس اولیه مثبت در زمینه ایجاد اهداف و انتظارات صحیح کارمندان گردیده و کارکنان جدید را با نقش آنان, نظم, سازمان و مقررات آن و همچنین دیگر کارمندان آشنا می سازد.


لیست کنترل موارد آموزشی

لیست کنترل موارد مربوط به آموزش کارمندان جدید

برای دانلود روی این لینک کلیک کنید

معرفی کلی شرکت

 • فرهنگ کاری شرکت
 • ارزش های شرکت (چه چیزهایی برای شما مهم است)
 • دیدگاه و هدف شما
 • سیاست ها – کتابچه راهنمای کارکنان
 • ایمنی و روش های اجرای آن


قبل از شروع اولین روز کار

 • چه وقت, کجا و به چه کسی حضور خود را اعلام نمایند
 • کجا پارک کنند
 • به کارمندان دیگر اطلاع دهید ک کارمند جدیدی امروز شروع به کار خواهد نمود
 • تجهیزات و ابزاری را کارمند جدید نیاز دارد برای او تهیه نمایید


آموزش وِیژه ی شغل

 • مرور ساعات کاری
 • روزهای پرداخت حقوق
 • نظافت و نوع لباس
 • مقدار زمان مرخصی
 • مرخصی مربوط به بیماری شخصی و یا خانواده
 • استراحت در طول زمان کار
 • روند آموزش و انتظارات
 • کارآیی کارمندان چگونه مدیریت و سنجیده می شود
 • وظایف و مسئولیت های اصلی
 • استانداردهای عملکرد
 • چگونگی عملکرد شما در زمینه خدمات مشتریان


خوش آمد گویی به کارمند جدید

 • خوش آمد گویی گرم
 • معرفی کارمند جدید به تمام کارمندان اصلی
 • معرفی کارمند جدید به تمام افرادی که با آنان از نظر کاری در تماس خواهد بود
 • توضیح در مورد تصویر کلی
 • چگونه این کار با دیگر افراد تیم و شرکت در ارتباط خواهد بود
 • معرفی یک شخص به کارمند جدید برای پاسخ گویی به سوالات وی


تجهیزات فیزیکی

 • نشان دادن محل دستشویی و نهارخوری به کارمند جدید
 • بازدید کوتاهی از تجهیزات مجموعه
 • نشان دادن مکانی که کارمند جدید می تواند وسایل خود را در آن قرار دهد

مرور سیاست ها و استانداردهای شرکت

 • استفاده قابل قبول و انتظار از ابزار و مجموعه
 • رفتار قابل قبول و انتظار با دیگر کارمندان و مشتریان
 • سیاست های مجموعه در زمینه استفاده از تلفن و اینترنت در زمان کار
 • سیاست های استفاده شخصی از تجهیزات و تدارکات
 • ساعت کاری, غیبت, اضافه کار
 • سیاست مربوط به سیگار کشیدن در محل کار
 • نظم و انظباط
 • دزدی
 • آموزش
 • ارتقاء و اعلام نمودن موقعیت های استخدامی
 • حل اختلافات


ایمنی محیط کار, امنیت و شرایط اضطراری

 • روند ایمنی شخصی
 • گزارش نمودن حوادث و سوانح
 • اتاق منابع و کمک های اولیه
 • تجهیزات محافظت شخصی
 • روند عملکرد در صورت آتش سوزی
 • قفل کردن و بستن
 • درخواست کمک

کامل نمودن تشریفات و امور اداری

 • از کارمند جدید بخواهید که فرم 1TD را به منظور انجام صحیح کارهای مربوط به مالیات بر درآمد , بیمه استخدامی, برنامه بازنشستگی کانادا و کسورات مربوطه کامل نماید.
 • از وی بخواهید فرم های مربوط به پرداخت حقوق شامل فرم اطلاعات بانکی در صورت واریز مستقیم حقوق پررا نماید.
 • به کارمند در مورد اینکه حقوق وی چگونه, چه زمانی و چه مقدار خواهد بود توضیح دهید.
 • نام کارمند را برای برنامه مربوط به مزایای کارمندی ثبت نمایید. (در صورت وجود این برنامه)

برای دسترسی به نمونه دیگری از لیست کنترل آشنایی کارمند جدید با محیط کار از وب سایت زیر بازدید نمایید.

www.biztree.com/Templates/App_Images/Preview3/Checklist---New-Employee-Orientation.swf

آیا شما ایده ی خیلی خوبی دارید؟ می توانید ایده خود را برای اضافه نمودن در این وب سایت از طریق ایمیل به ما ارسال نمایید 

TOP