به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

سوابق پرسنلی

کارفرمایان سوابق پرسنلی را به دلایل مختلفی نگهداری می نمایند.

از نظر قانونی موظف به انجام این کار هستند.

این کار به ایشان کمک می نماید تا سطح غیبت, چرخش و تغییر کارمندان, بیماری, حوادث, تاخیرات, موارد انظباطی و غیره را پی گیری نموده و اقدامات لازم و به موقع به عمل آورند.

این کار به کارمندان اطمینان می دهد که دستمزد و مزایای تعطیلات, بازنشستگی و دیگر حقوق و مزایای خود را به درستی دریافت می نمایند.

کمک می کند تا برخورد مناسب و عادلانه با کارمندان نظارت شود. به عنوان مثال در زمینه ترفیع, مسائل انظباطی و همچنین موضوع توسعه کارگران.

در صورت وقوع مسائل حقوقی به کارفرما کمک می کند تا از خود دفاع نمایند.

برای دریافت توصیه های بیشتر در رابطه با مدارکی که می توان در فایل های پرسنلی قرار داد, از وب سایت (های) زیر بازدید نمایید.

www.biztree.com/Templates/App_Images/Preview3/Checklist---Personnel-File.swf

TOP