به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

کارمند یا صاحب کار

بسیار مهم است که بدانیم که فردی که کار می کند کارمند است یا صاحب کار خود. طبق قوانین بیمه استخدام، وضعیت استخدامی فرد مستقیماً روی حق استفاده از مزایای بیمه استخدام تأثیر می گذارد. همچنین این مطلب روی اینکه سایر قوانین مانند برنامه بازنسشتگی کانادا یا قانون مالیات بر درآمد با فرد چگونه رفتار می کنند نیز تأثیر می گذارد.

بطور کلی روابط استخدامی، وضعیت استخدام یک نفر را روشن می کند. اگر کارگر یک کارمند باشد (رابطه کارمند- کارفرما) کسی که می پردازد کارفرما شناخته می شود. کارفرمایان مسئول کسر سهم طرح بازنشستگی کانادا (CPP)، حق بیمه EI، و مالیات بر درآمد از دستمزدها و یا مبالغ دیگری که به کارکنان خود پرداخت می کنند هستند. آنها باید حواله این کسورات را همراه با سهم CPP و حق EI خود به آژانس درآمد کانادا (CRA) ارائه نمایند.

اگر کارفرما نتواند سهم مورد نیاز CPP و یا حق بیمه EI را کسر کند، مجبور به پرداخت هم سهم کارفرما و هم سهم کارمند برای هر بدهی و حق بیمه ای که می بایست پرداخت شود به علاوه جریمه های آن می شود.


از اینجا می توانید راهنمای کارمند یا صاحب کار را دانلود کنید

منبع: http://www.cra-arc.gc.ca

TOP