به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

بررسی نرخ متداول

بسته به اینکه در مقیاسهای دستمزد و حقوق چه چیزی را می خواهید، می توانید یکی از استراتژی های پاداش را انتخاب کنید. این استراتژی ها شامل موارد زیر می شوند:

پاداش رقابتی – افراد دستمزدی معادل یا شبیه “نرخ متداول” دریافت می کنند که به افرادی که در آن صنعت و یا منطقه همان کار را انجام می دهند پرداخت می شود.

پاداش بر اساس سابقه – هر چه کارمند بیشتر بماند، دستمزی بیشتری دریافت می کند. ممکن است شامل جایزه های زمان کار بیشتر در بازه های زمانی باشد؛ مثلاً هر شش ماه، هر یک سال، هر پنج سال و غیره.

پاداش بر اساس عملکرد – افراد بر اساس اینکه فرد یا گروه چگونه عمل کرده اند دستمزد می گیرند.

می توانید یکی از استراتژیهای ذکر شده را انتخاب کنید یا برای جذابیت بیشتر برای کسانی که می خواهید استخدام کنید آنها را با هم ترکیب کنید. مثلاً اگر شما هتل دارید باید به کارمندان حداقل دستمزدی بدهید که سایر رقبا در صنعت گردشگری می پردازند. اگر برای رتبه ای به کارمندانی نیاز دارید، یا دارید کارمندانتان را به خاطر کار در شرکتهای دیگر از دست می دهید، ناچار هستید که دستمزد بیشتری پیشنهاد کنید تا آنها را جذب و حفظ کنید. در بعضی موارد لازم است از طرح های تشویق عملکرد استفاده کنید تا به کارمندان این انگیزه و فرصت را بدهید تا با کار برای کسب دستمزد بیشتر وضعیت شرکت شما را بهبود بخشند.

بررسی نرخ متداول

اگر می خواهید همچنان شرکتتان توانایی رقابت در بازار را داشته باشد بهتر است مقیاس دستمزد و حقوق را در شرکت خود حداقل یک بار در سال بررسی کنید. در حالی که افزایش سالیانه حقوق ضروری نیست، اما تلاش خوبی است. اگر سایر رقبا در زمینه فعالیت شما این کار را انجام می دهند، شما نیز باید آن را انجام دهید. وقتی در حال تعیین دستمزد پایه و بازه های دستمزد هستید بهتر است که برای حرکتهای بعدی نیز فضایی در نظر بگیرید. فکر نکنید که لازم است بیشتر از سایر رقبا بپردازید. بیشتر کارمندان انتظار دارند که با آنها عادلانه رفتار شود. اگر در هنگام جذب کارمندان جدید میزان دستمزدها را بالاتر ببرید صرفاً به خاطر اینکه سال آینده سایر رقبا برای رسیدن به دستمزدی که شما می دهید این کار را انجام دهند، کارمندان تصور خواهند کرد که شرکت شما در رقابت از سایر رقبا عقب خواهد افتاد. ممکن است بخواهید برنامه خاصی برای کارمندانتان در نظر بگیرید که به آنها مزایای بیشتر و به شرکت در بازار رتبه ای بالاتر بدهد!

در اینجا به مواردی که ممکن است به شما کمک کند تا بدانید که چگونه باید به کارمندانتان دستمزد بدهید اشاره می شود:

محاسبه سطح دستمزد کارمند

بدانید که برای رتبه های مشابه در منطقه شما چه دستمزدی پرداخت می شود. برخی پیشنهادها در این زمینه عبارتند از:

  • روزنامه های محلی را برای آگهی های کار در زمینه کاری و منطقه خودتان مرور کنید.
  • وبسایتهای آنلاین را برای آگهی های کار در زمینه کاری و منطقه خودتان مرور کنید.
  • از سایر صاحبان کسب و کارها بپرسید – از تمایل به اشتراک گذاشتن اطلاعاتشان با شما شگفت زده خواهید شد.

رتبه مورد نظر را با سایر رتبه های کاری در شرکت خود مقایسه کنید. باید سطح دانش، تجربه و مسئولیت را در رتبه ها در نظر داشته باشید. مطمئن شوید که نرخ دستمزد برای کارهای مشابه در تمام شرکت تقریباً یکی است.

برای اطلاع از دستمزدهای میانگین برای مشاغل مختلف در جزیره پرنس ادوارد و کانادا از لینک زیر استفاده کنید:

www.workingincanada.gc.ca/home-eng.do?lang=eng


Download the Going Rate Review Template.

TOP