به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

برنامه های سلامتی

مزایای سلامتی یکی از مهمترین و مشهورترین مزایایی است که کارفرمایان ارائه می دهند. در حالی که مراقبتهای سلامتی استانی تقریباً بیشتر هزینه های سلامتی را پوشش می دهد، بیشتر شرکتها به کارمندانشان بیمه های سلامتی تکمیلی ارائه می دهند. این بیمه می تواند خدماتی را پوشش دهد که توسط مراقبتهای سلامتی استانی پوشش داده نمی شود مانند داروهای نسخه ای، دندانپزشکی، چشم پزشکی و حتی اقدامات پیشگشرانه. بسیاری از کسب و کارهای کوچک تصور می کنند که نمی توانند هزینه های برنامه های بیمه ای را بپردازند. در حالی که هزینه ها می تواند بسیار پایین تر از آن چیزی باشد که شما فکر می کنید. بسته به نیازها و تواناییهای شرکت شما، برنامه های بیمه ای به شکلهای مختلفی در دسترس هستند.

برنامه های دارویی، دندانپزشکی و چشم پزشکی

 • آیا برنامه همه یا فقط برخی از داروها/روندها را پوشش می دهد؟
 • آیا برنامه همه هزینه ها را پوشش می دهد یا افراد باید بخشی از آن را خودشان بپردازند؟
 • برنامه در سال یا در دو سال چه میزان را پوشش می دهد؟
 • آیا برنامه هزینه را مستقیماً پرداخت می کند یا کارمند باید هزینه را بدهد و بعداً دریافت کند؟
 • آیا کارمند می تواند انتخاب کند که عضو برنامه نباشد؟
 • کارمند می تواند از خدمات برنامه برای کدامیک از اعضای خانواده اش استفاده کند؟
 • برنامه چقدر برای کارمندان گران است؟
 • برنامه چقدر برای شرکت گران است؟

 

با کارمندان در انتخاب سطح پوشش برنامه مشورت کنید.

برنامه های پیشگیرانه

برنامه های پیشگیرانه در حال گسترش بین کارفرمایان است چرا که با استفاده از آن هزینه هایی که مرخصی های بیماری برای شرکت در بر دارد کاسته می شود و نیروی کار سالمتر و شادتر خواهد بود.این برنامه ها می توانند شامل موارد زیر باشند:

 • عضویت باشگاه ورزشی یا کلوپ سلامتی
 • ماساژ درمانی
 • ویزیتهای طب فیزیکی
 • ویزیتهای سلامت روانی
 • هر هزینه دیگری که در زمینه سلامت فیزیکی و روانی انجام می شود.

هزینه برنامه های مراقبتهای سلامتی

هزینه های مراقبتهای سلامتی می تواند ۱۰۰% توسط کارمند، ۱۰۰% توسط کارفرما، یا بصورت مشترک بین هر دو پرداخت شود.

برخی از روشهای متداول عبارتند از:

 • برنامه های با پرداخت هزینه شخصی بالا انتخاب کنید
 • پرداخت هزینه شخصی بالاتر به معنی حق بیمه پایین تر است.
 • حق بیمه به اندازه برنامه پرداخت هزینه شخصی پایین، بالا نخواهد بود.
 • به گروهی بپیوندید که مزایای سلامت گروهی ارائه می کند.
 • عضویت گروه بعضی اوقات مزایایی به برنامه های گروهی می افزاید.
 • اتاق بازرگانی منطقه محلی ممکن است برنامه های مزایای گروهی داشته باشد.

TOP