به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

مقدمه

یک نکته کلیدی برای جذب و نگه داشتن کارمندانی که از کار خود راضی هستند این است که مطمئن شوید همه آنها حس کنند که در ازای کاری که انجام می دهند پاداش عادلانه و بدون غرض ورزی دریافت می کنند. این بدان معنی نیست که کارمندانی که دستمزد بالاتری دریافت می کنند لزوماً راضی ترین کارمندان هستند؛ در واقع دستمزد تنها یک بخش از معادله است. مزایای مستقیم و غیر مالی دیگری نیز وجود دارند که بسته پاداش را کامل می کنند و شما می توانید به کارمندانتان ارائه نمایید.

امروزه کارفرمایان از برنامه های مختلف رسمی مزایا مانند بیمه سلامتی و ذخیره برای بازنشستگی استفاده می کنند. به عنوان نمونه هایی از مزایای غیر مالی می توان زمان کار غیر ثابت و یا اشتراک کار نام برد. در همه موارد، پاداش و مزایای ارائه شده باید برای تک تک افراد منطقی و معنی دار به نظر برسد اگر می خواهید کارمندانتان با انگیزه برای شما کار کنند.

این بخش به ارائه ابزار، پیشنهادات و منابعی می پردازد که به شما در فهم، طراحی و پیاده سازی یک برنامه مؤثر پاداش و مزایا برای کارمندانتان کمک می کند.

TOP