به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

PEI HR Toolkit یک منبع جامع است با ایده ها و پیشنهادات فراوان، راهنماهای کابردی، چکلیست ها، قالبهای قابل دانلود و ویرایش شدن و لینکهایی به منابع مرتبط دیگر که همه به شما کمک می کنند که کارمندان با ارزش را پیدا کرده، نگه دارید و گسترش دهید.

اگر سؤالی دارید یا می خواهید ایده خودتان را به PEI HR Toolkit ارائه دهید با تماس بگیرید.

contact@peihrtoolkit.ca

TOP