به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

نیروی کار دارای گوناگونی

نیروی کار دارای گوناگونی چیست؟

با بیانی ساده, نیروی کار دارای گوناگونی از نیروی کاری داری تفاوت ساخته شده است. این گروه نیروی کاری هستند که کارفرما بدون در نظر گرفتن جنسیت, گرایش جنسی, سن, قومیت, مذهب یا ناتوانی, شخص مناسب را از بین آنان انتخاب نموده است. در این محیط کار تفاوت های مابین کارکنان دارای ارزش و احترام است.

چرا داشتن نیروی کار متنوع دارای اهمیت است؟

نیروی کار دارای گوناگونی به این دلیل حائز اهمیت می باشد که گروه های مختلف افراد در آن مهارت های مختلفی را ارائه می نمایند که کمک به ارتقاء توانایی های سازمان در ارائه کالا و خدمات, و همچنین افزودن ارزش و مزایای رقابتی بلند مدت می نماید. نیروی کار دارای گوناگونی بازتاب بهتری از مشتریان شما و اجتماعی که شما در آن خدمات ارائه می دهید دارد.

نیروی کار در جزیره پرنس ادوارد در حال تغییر است. به طور کلی جمعیت در حال کاهش می باشد و همینطور که افراد بازار کار را ترک می نمایند, فرصت های شغلی بیشتر و بیشتری وجود خواهد داشت. به منظور پر کردن این فرصت ها, کارفرمایان بر تعداد فزاینده ی زنان, جوانان, افراد بومی, کارکنان بزرگسال, مهاجرین و افراد دارای ناتوانی که به نیروی کار آنها افزوده می شوند تکیه می نمایند. کسب و کارها نیازهای این نیروی کار جدید را با غلبه بر چالش های مختلف و کلیشه ای برآورده می سازند. (منبع: اداره مهاجرت و جایگزینی کانادا)

مدیریت نیروی کار دارای گوناگونی

تمرکز هر کارفرما در کمک به کارمندان برای رسیدن به حداکثر پتانسیل خود می باشد. بعضی از نکات کلیدی که در مدیریت و نگهداری نیروی کار دارای گوناگونی می باید در نظر گرفته شوند شامل موارد زیر هستند:

 • اطمینان حاصل نمودن از اینکه اطلاعات در مورد فرصت های شغلی جدید و موقعیت های پیشرفت در دسترس همه ی کارمندان می باشد.
 • ایجاد یک برنامه برای مشاوره که کارمندان جدید را با کارکنانی که دارای تجربه بیشتری هستند در ارتباط قرار می دهد.
 • تشویق توسعه اعتماد که محیط کار بهتری را ایجاد می نماید.
 • ارائه آموزش در زمینه ی گوناگونی
 • ارائه آموزش مداوم
 • نظارت برشوخی در محل کار برای اطمینان حاصل نمودن از اینکه شوخی ها معنای بدی ندارند
 • اطمینان حاصل نمودن از اینکه مراسم و برنامه ریزی های کاری با در نظر گرفتن تعطیلات مهم برای افراد از قومیت های و مذاهب مختلف انجام می شود.
 • پیگیری استخدام ها, پرداخت ها و الگوهای توسعه و تبلیغی
 • داشتن سایست ها و دستورالعمل های شفاف
 • داشتن سیاست “در باز” در زمینه مشکلات مربوط به گوناگونی
 • ایجاد محیطی گرم و پذیرای تفاوت ها
 • هدایت و رهبری با مثال
 • دریافت نظرات کارکنان جدید در مورد تجربیات آن ها از شرکت و با خبر شدن از اینکه آیا آنها دارای مشکلات و یا مسئله ای هستند.
 • گوش کردن به حرفهای کارکنان و انعطاف پذیر بودند.

TOP