به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

مزایای محیط کار دارای گوناگونی

به دلیل گرایش امروزه ی بازار کار, کارفرمایان در جایی فراتر از جمعیت معمول به دنبال کارکنان مناسب خود هستند. کسب و کارها به دنبال کارکنانی می گردند که در محیط کار حضور کمتری دارند.

 • این افراد شامل گروه های زیر هستند:


 • افراد بومی
 • جوانان
 • زنان
 • افراد دارای ناتوانی
 • افراد دارای تفاوت های قومی/فرهنگی
 • کارکنان مهاجر/خارجی

 

وجود گوناگونی مابین کارکنان به کسب و کارها امکان می دهد تا:

 • نیازهای بازار را پیش بینی و برآورده نمایند.
 • پاسخگویی و جذابیت بیشتری برای موکلین و مشتریان خود داشته باشند.
 • خدمات و محصولاتی ایجاد نموده و آن را بهتر نمایند.
 • تصمیم گیری بهتری داشته باشند.
 • کارکنان را به طور موثرتری جذب و ابقاء نموده و در آنان ایجاد انگیزه نمایند.
 • مزیت رقابتی ایجاد نمایند.
 • اخلاق و فرهنگ کاری برای شرکت ایجاد نمایند.
 • شکایت, درگیری و دادخواست ها را کاهش دهند.
 • به بازارهای جدید راه پیدا کنند.
 • بهره وری کاری را افزایش دهند.
 • هویت بازار را افزایش دهند.
 • هزینه های مربوط به آموزش را کم کنند.
 • هزینه های مربوط به تغییر و غیبت کارکنان را کاهش دهند.
 • موقعیت هایی برای گروه های محروم فراهم آورند.
 • تاثیر جهانی شدن و تغییرات تکنولوژیکی را بهتر مدیریت کنند.

 

مزایای زیادی در حمایت از گوناگونی در محیط کار وجود دارد. یکی از مزایای خیلی مشخص آن, بهتر شدن دانش شرکت درباره فرهنگ های مختلف, اینکه آنان چگونه عمل می کنند و درک نیازهای آنان است. برای مثال اگرشما تصمیم می گیرید که یک کارمند چینی استخدام کنید و می خواهید بازار چین را برای جذب موکلین و مشتریان جدید بررسی نمایید. این کارمند می تواند برای شرکت بسیار ارزشمند باشد زیرا می تواند برای شما توضیح بدهد که بازار چین در جستجوی چه چیزی است و ایده ها و روش های فرهنگی را که شما می باید از آن با خبر باشید را برای شما مشخص نماید. اگر شما می خواهید کار خود را در سراسر دنیا گسترش دهید, داشتن کارمندانی از بازار مورد نظر شما در دنیا می تواند دارایی ارزشمندی باشد.


TOP