به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

کمک در دسترس است

اگر برای دسترسی به اطلاعات در ابزار یا استفاده از آنها در کسب و کار خود به کمک احتیاج اشتید، کمکهای یک به یک در دسترس است.

کمکهای سرمایه گذاری برای کمک حرفه ای

برنامه طرح ریزی منابع انسانی

این برنامه برای کمک به کسب و کارهای کوچک موجود یا جدید در جزیره پرنس ادوارد ایجاد شده تا از آنها با توصیه های تکنیکی و پیشنهادهای اولویت بندی شده پشتیبانی کند تا بتوانند سیاستهای بلند مدت منابع انسانی برای جذب و نگهداری کارمندان خود در نظر بگیرند.

متقاضیان واجد شرایط

متقاضیان واجد شرایط شامل کسب و کارهای جزیره پرنس ادوارد می باشند که سیاست رسمی منابع انسانی ندارند و کسب وکارهایی که اعتقاد دارند سیاستهای موجود نیازهای شرکت و کارمندانش را تأمین نمی کند. متقاضیان باید مالک انحصاری، مشارکتی، تعاونی و یا شرکت های با مسئولیت محدود باشند.

فعالیتهای واجد شرایط

کارشناسان شایسته به کار گرفته می شوند تا:

 • سیاستهای منابع انسانی موجود در کسب و کار را تصحیح کنند
 • به توسعه برنامه ای برای فعال کردن منابع انسانی بپردازند.


میزان کمک

تا ۵۰% از هزینه بکارگیری متخصصان منابع انسانی خارج از شرکت برای تصحیح سیاستهای منابع انسانی جاری شرکت و توسعه برنامه ای برای فعال کردن منابع انسانی. بیشترین میزان مجاز کمک برای هر کسب و کار ۱۰۰۰$ می باشد.

درخواستها باید پیش از اینکه هر اقدام مالی یا قانونی انجام گیرد فرستاده شده باشد. برای اطلاعات بیشتر و یا تکمیل درخواست به آدرس زیر مراجعه نمایید:

Innovation PEI.

برنامه بکاربردن منابع انسانی

بکاربردن منابع انسانی برنامه ای است که برای کمک به کسب و کارهای کوچک و متوسط جدید، موجود و در حال رشد جزیره پرنس ادوارد به وجود آمده است تا بتوانند استراتژی های منابع انسانی خوب و درستی را اجرا کنند. این برنامه با استفاده از ظرفیتهای مهارتهای بهینه منابع انسانی درکسب و کار ارزش ایجاد می کند. برنامه به کسب و کارهای جزیره پرنس ادوارد کمک های مالی اعطا می کند تا بتوانند برای طراحی، توسعه و بکارگیری استراتژی های منابع انسانی از متخصصان این حرفه کمک بگیرند.

فعالیتهای واجد شرایط

طرح و پیاده سازی منابع انسانی در یک جریان در حال اجرا شامل توسعه و بکارگیری سیاستها و روند ها که منجر به یک استراتژی جامع منابع انسانی می شود.

مؤلفه ها می توانند در زمینه موارد زیر باشند اما به اینها محدود نمی شوند:

 • برنامه ریزی نیروی کار فعال و پیش بینی
 • ایجاد یک محیط کار توانا
 • استخدام و مصاحبه موثر
 • توسعه آموزش و رهبری
 • مدیریت عملکرد
 • شاخص های HR برای اندازه گیری اثربخشی
 • پرداختها، مشوق ها و مزایا


میزان کمک

تا ۵۰% از هزینه بکارگیری متخصصان خارج از شرکت برای طراحی، توسعه و پیاده سازی استراتژی منابع انسانی متمرکز بر رشد و نگهداری کارمندان. حداکثر مجاز کمک ۵۰۰۰$ می باشد.

شرایط دیگر

شرایط دیگری که در بررسی درخواست یک متقاضی ممکن است در نظر گرفته شود عبارتند از:

 • پتانسیل کسب و کار برای دوام طولانی مدت
 • مزیت برای استان
 • ایجاد / نگه داشتن استخدام
 • در دسترس بودن بودجه برنامه
 • سطح کمک از دیگر برنامه های ارائه شده و یا در دسترس دولت

 

درخواستها باید پیش از اینکه هر اقدام مالی یا قانونی انجام گیرد فرستاده شده باشد. برای اطلاعات بیشتر و یا تکمیل درخواست به آدرس زیر مراجعه نمایید:

Innovation PEI

سایر برنامه های سرمایه گذاری


برنامه های سرمایه گذاری که از این پس اعلام خواهد شد به کارفرمایان در جذب و حفظ کارگران کمک می کند. برای اطلاع از برنامه ها روی لینک مربوط به آنها کلیک کنید.

یارانه های دستمزد – www.skillspei.com/index.php?page=employ-pei-2

مشراکتهای بازار کار – www.gov.pe.ca/ial/index.php3?number=1030457

 

TOP