به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

مقدمه

بسیاری از منابع و خدمات وجود دارند که به طور مستقیم به کارفرمایان برای یافتن و حفظ کارکنان کمک می کنند. این بخش به شما کمک می کند که به این پشتیبانی ها دسترسی پیدا کنید، شامل اطلاعات تماس افراد آموزش دیده و حرفه ای که می توانند به شما برای پیاده کردن ابزار و استراتژی هایی که در این برنامه شرح داده شده اند کمک کنند. همچنین اطلاعاتی برای حمایتهای مالی برای استخدام و آموزش کارمندان نیز ارائه می شود.

TOP