به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

انجمن روابط کاری

انجمن روابط کاری یک روند شبه قضایی را برای حل و فصل پرونده هایی که ممکن است مدیران یا کارگران داشته باشند فراهم می کند. این انجمن در راستای حل و فصل های سریع تمام امور تلاش می کند در حالی که همزمان در تلاش برای ارائه و حفظ روابط کار هماهنگ در استان می باشد.

شورای روابط کارگران پی ای آی

 

TOP