به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

شاخه استانداردهای استخدامی

تعهد شاخه استانداردهای استخدامی اجرای مصوبه استانداردهای استخدامی می باشد. این مصوبه حقوق کارکنان را در زمینه پرداخت دستمزد, پرداخت تعطیلات, تعطیلات قانونی, اطلاعیه پایان قرارداد, نرخ حداقل حقوق, پرداخت اضافه کارو همچنین مرخصی زایمان و مرخصی اولیا حمایت می نماید.

www.gov.pe.ca/labour/index.php3?number=1004723&lang=E

هیئت مدیره روابط کارگران و شعبه استانداردهای استخدامی برای کمک به کارفرمایان و کارمندان در زمینه درک و اجرای قوانین استانداردهای استخدامی در جزیره پرنس ادوارد کمک می نماید. این استانداردها حداقل شرایط و مقررات مجاز محل کار در استان پرنس ادوارد تعیین می نمایند. آنها همچنین مسئول بررسی شکایات کارفرمایان و کارکنان در زمانی که معتقدند که طرف دیگر قوانین را اجرا نمی نماید می باشند.

دانلود:

پوستر استانداردهای استخدامی و شما

راهنمای استانداردهای استخدامی

کارمندان شعبه استانداردهای استخدامی جزیره پرنس ادوارد اطلاعات لازم را ارائه می نماید تا افراد در محیط کار بتوانند درک بهتری از حقوق و مسئولیت های کارفرما/کارکنان تحت قوانین و مصوبه استانداردهای استخدامی در محیط کار داشته باشند. شعبه استانداردهای استخدامی آماده ارائه توضیحات به کارفرمایان و کارمندان و همچنین سازمان و گروه های کاری در محیط کار شما و یا در دفتر آن شعبه می باشد.

برای تماس با شعبه استانداردهای استخدامی می توانید با شماره تلفن های 902-368-5550 or 1-800-333-4362 تماس حاصل نمایید.

TOP