به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

قوانین دولت فدرال و استانی

آیا شما تحت پوشش قوانین دولت استانی و یا دولت فدرال هستید؟

اگر شرکت شما تحت یکی از بخش های زیر می باشد, به احتمال زیاد شما کارفرمای تحت قوانین فدرال هستید

  • بانک های تایید شده
  • حمل و نقل دریایی – خدمات قایق و بنادر
  • حمل و نقل در سراسر مرزهای استانی
  • خطوط هواپیمایی
  • سیستم های تلفن, تلگراف و کابلی
  • سازمان های رادیو و تلویزیونی
  • استخراج و فراوری اورانیم
  • کسب و کارهایی از شیلات به عنوان منابع طبیعی حمایت می نمایند.
  • فعالیت های مربوط به جمعیت اول کانادا

بقیه کارفرمایان به صورت استانی قانون گذاری می شوند.

لینک های قوانین

لینک های موجود در جدول زیر را برای دریافت اطلاعات در زمینه قوانینی که به شما مربوط می شود دنبال نمایید.

موضوع قوانین

قوانین مربوط به کارفرمایان تحت قوانین استانی

قوانین مربوط به کارفرمایان تحت قوانین فدرال

قوانین استخدامی برای کارگران غیر اتحادیه ای

www.gov.pe.ca/labour/index.php3?number=1004723&lang=E

www.laws.justice.gc.ca/en/L-2/

قوانین استخدامی برای کارگران اتحادیه ای

www.laws.justice.gc.ca/en/L-2/

www.laws.justice.gc.ca/en/L-2/

مصوبه حقوق بشر

www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/h-12.pdf


http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/h-6/index.html

قوانین مربوط به سلامت محل کار

http://www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/o-01_01.pdf

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/L-2/index.html

قوانین مربوط به کمیسیون امنیت و سلامت محل کار

www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/o-01_01.pdf

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/L-2/page-53.html#h-46

قوانین مربوط به امنیت و سلامت شغلی

www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/f-15_01.pdf

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-21/index.html

وظایف هیئت منصفه

www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/j-05_1.pdf

http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/pa/pa04-eng.asp

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره استانداردهای استخدامی که تحت قانون استانداردهای استخدامی جزیره پرنس ادوارد قانون گذاری گردیده اند و همچنین سوالاتی که به تعدد پرسیده شده, به آموزش استانداردهای استخدامی در بخش اصول منابع انسانی از طریق لینک www.eForcePEI.ca  مراجعه نمایید.  با کلیک نمودن بر روی لینک زیر و ایجاد یک حساب کاربری به این دوره رایگان دسترسی پیدا کنید. www.eForcePEI.ca

TOP