به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

حقوق بشر

مصوبه حقوق بشر جزیره پرنس ادوارد تبعیض را در زمینه های استخدام و خدمات بر اساس نوع شخصیت افراد و یا زمینه های جنسیتی, ناتوانی های خاص, نژاد و غیره منع می نماید. تبعیض به معنای رفتار نابرابر, کلیشه ای و تبعیض آمیز با اشخاص می باشد.

کمیسیون حقوق بشر جزیره پرنس ادوارد واحدی مستقل می باشد که مصوبه حقوق بشر جزیره پرنس ادوارد را به اجرا در می آورد. این مصوبه روند شکایتی را برای تحقیق و قضاوت در مورد شکایات ایجاد می نماید. این کمیته برنامه های عمومی برای اطلاع رسانی و آموزش در باره حقوق بشرایجاد می نماید. برای دریافت اطلاعات بیشتر از کمیسیون حقوق بشر پی ای آی بازدید نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با مسئولیت های کارفرما در زمینه مصوبه حقوق بشر در جزیره پرنس ادوارد, به بخش مقدمه دوره آموزشی حقوق بشر در بخش اصول منابع انسانی از طریق لینک www.eForcePEI.ca مراجعه نمایید. با کلیک نمودن بر روی لینک زیر و ایجاد یک حساب کاربری به این دوره رایگان دسترسی پیدا کنید. www.eForcePEI.ca

TOP