به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

خسارت کارکنان (امنیت و سلامت شغلی)

قوانین استانی

به عنوان یک کارفرما, شما نقش های مهم زیادی در سیستم حقوق و حقوق و غرامت به کارکنان به عهده دارید

  • کارفرمایان مسئول حفظ محیط کارامن و همکاری با کارکنان خود و هیئت حقوق و حقوق و غرامت کارکنان برای پیشگیری از وقوع جراحت و بیماری در محل کار می باشند.
  • در صورت وقوع جراحت در محل کار, شما می باید از وظایفی که در روند ادعای خسارت بر عهده شماست آگاه بوده و به کارمند خود کمک کنید که به سلامت به محیط کار خود بازگردد.
  • کارفرمایان حق بیمه ای را پرداخت می نمایند که برای پرداخت مزایا به کارکنانی که در محل کار دچار جراحت یا بیماری می گردند از آن استفاده می شود. مهم است که شما حق ثبت و پوشش خود را حفظ نمایید.

به عنوان کارفرما تحت پوشش سیستم حقوق و حقوق و غرامت کارکنان بودن به نفع شماست, چرا که کارمند نمی تواند از شما در زمان ایجاد جراحت یا بیماری شکایت نماید. کارفرمایان همچنان در برابر اقدامات قانونی مربوط به جراحت یا بیماری در محل کار که توسط کارکنان یا کارفرمایان دیگر که تحت پوشش بیمه حقوق و حقوق و غرامت کارکنان هستند صورت پذیرد حمایت می شوند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های مربوط به ایجاد امنیت و سلامت شغلی و سیاست های محل کار و دوره آموزشی مربوط به این موضوع به بخش اصول منابع انسانی از طریق لینک www.eForcePEI.ca مراجعه نمایید. با کلیک نمودن بر روی لینک زیر و ایجاد یک حساب کاربری به این دوره رایگان دسترسی پیدا کنید. www.eForcePEI.ca.

TOP