به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

راهنمای امتیاز دهی به کاندیداها

اکنون شما تمامی تقاضاهایی که دارای نیازهای اولیه موقعیت کاری مورد نظر نمی باشند را غربالگری نموده و با متقاضیان مناسب مصاحبه انجام داده اید.

به منظور اینکه بتوانید به صورت عینی بهترین شخص را برای شرکت خود انتخاب نمایید, می توانید به یادداشت هایی که در طول روند مصاحبه برداشته اید مراجعه نمایید تا بتوانید اشخاصی را که مصاحبه کرده اید مقایسه کنید

بر اساس مصاحبه انجام شده شما قادر بوده اید که اطلاعاتی در زمینه نکات زیر بدست آورید:

  • تصویر کلی: آن شخص چگونه خود را ارائه نمود.
  • اهداف و برنامه های آتی: اشخاصی که اهداف و خواسته هایی برای شغل خود دارند نسبت به افرادی که فاقد این اهداف هستند دارای کارایی و سازندگی بالاتری هستند.
  • ارتباطات: اگر ایجاد ارتباط با شخص در طول مصاحبه مشکل است, وی احتمالا در کار کردن با دیگران و یا برقراری ارتباط با مشتریان دارای مشکل خواهد بود.
  • نگرش/اعتماد به نفس/انگیزه: اگر نگرش شخص سست و ضعیف باشد, کار وی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. شخصی که فاقد اعتماد به نفس باشد احتمالا نیاز به راهنمایی و مربی گری بیشتری دارد.
  • مناسب بودن کاندیدا: هر شرکتی دارای راه های خاصی برای کارکردن با یکدیگرمی باشد و اشخاص جدیدی که به شرکت می آیند لازم است که مناسب فرهنگ کاری آن شرکت باشند. در غیر این صورت بهره وری آن شرکت دچار اختلال خواهد شد.
  • تمایل به کمک, سطح تعهد: شخصی که دارای اخلاق کاری شایسته است تمایل زیادی به کمک و صرف انرژی بالا در کار دارد.
  • اسامی و اطلاعات تماس رفرنس ها
  • ابتکارات: شخصی که دارای سطح پایینی از ابتکار باشد نیازمند راهنمایی و هدایت در زمینه کار است.

.

چگونه از راهنما ها برای امتیازدهی به اشخاص کاندید شده استفاده کنید.

فرم درجه بندی و امتیاز دهی زیر به شما برای مقایسه افرادی که مصاحبه شده اند کمک می نماید. امتیازی برای هر کدام از مهارت های لیست شده بر روی فرم ارزیابی کاندیداهای خود تعیین نمایید. برای مثال اگر مهارت هایی دارای اهمیت های برابر هستند شما می باید ارزش مساوی برای آنان تعیین نمایید و یا اگر بعضی از مهارت ها در شغل مورد نظر دارای اهمیت بیشتری نسبت به بقیه مهارت ها می باشند, شما می باید همان گونه که در جدول زیر آمده برای آن ارزش کلی بیشتری تعیین نمایید. شخصی که نیازمندی های مورد نظر شما را در مهارت های خاصی تامین می نماید امتیاز کامل خواهد گرفت. در حالی که شخصی که دارای مهارت های کمتری می باشد امتیاز کمتری بدست خواهد آورد. اشخاصی که دارای بالاترین مجموع امتیاز هستند می باید کاندیداهای برتر شما باشند.

لینک های کمکی در رابطه با شغل

لینک های زیر می توانند به شما کمک نمایند تا بهترین کاندیدا را انتخاب کنید.

 فرم امتیاز دهی مصاحبه

 الگوی کنترل پیشینه

نمونه نامه پیشنهاد کار

راهنمای نامه رد درخواست

TOP