به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

استخدام و انتخاب

پیدا کردن شخص مناسب برای یک شغل به آسانی که فکر می کنید نیست. این کار نیازمند پیروی از مراحل مهم متعدد و مجموعه فعالیت های سازمان یافته ای می باشد که انجام این کار را آسان تر و موفقیت آمیز تر می نماید.

توضیح شغل

 آگهی کردن شغل

 بررسی تقاضاهای رسیده

مصاحبه

 تصمیم گیری

 پیشنهاد شغل به شخص

 

 

توضیح شغل

 • انتخاب عنوانی که شغل را تا حد امکان واضح و ساده توضیح می دهد
 • شرح اهداف شغل در یک یا دو جمله که به طور معمول وظایف اصلی آن شغل را توضیح می دهد.
 • لیست نمودن وظایف اصلی شغل به صورت توضیح خطی کوتاه و همچنین افزودن وظایفی که ممکن است گاهی نیاز به انجام آن باشد.
 • لیست نمودن عنوان سرپرست یا مدیری که این شغل می باید به آن ها گزارش کند
 • لیست نمودن ساعات کاری
 • لیست نمودن آموزش ها و تجاربی که مورد نیاز است تا منجر به کوتاه ترین مدت آموزش مورد نیاز برای شخص استخدام شده گردد.
 • لیست نمودن حداقل توانایی های جسمی که شخص برای انجام کار بدون ریسک جراحت نیاز خواهد داشت.
 • لیست نمودن حداقل توانایی های فیزیکی که شخص برای انجام این کار بدون خطر جراحت به آن نیاز دارد.
 • ممکن قالب های شرح وظایف کار برای شما مفید باشد. 

آگهی نمودن شغل

 • برای آگهی کردن,  از اطلاعاتی که در بروشور شرکت شما وجود دارد و یا دانش خودتان در مورد شرکت, و همچنین اطلاعات موجود در شرح وظایف کاری که ایجاد نموده اید استفاده کنید. آگهی مورد نظر باید به طور خلاصه وظایف شرکت شما را توضیح دهد. در یک پاراگراف کوتاه هدف اصلی این شغل و آموزش ها و تجربیات مورد نیاز را توضیح دهید و دستورالعمل هایی در زمینه چگونگی و مهلت ارسال درخواست برای این شغل ارائه نمایید.
 • اگر در شرکت خود تابلو اعلانات یا ایمیل دارید, شغل مورد نظر را بر روی آن نصب نمایید تا کارکنان فعلی شما شانس درخواست کردن برای آن شغل را داشته و یا در صورتی که شخص واجد شرایطی را سراغ دارند به شما معرفی نمایند. بعضی از شرکت ها اول این کار را انجام می دهند.
 • برای گرفتن توصیه هایی  در زمینه این که چگونه متقاضیان بالقوه را پید کنید قسمت "پیدا کردن کارمند" را چک کنید.
 • در نظر بگیرید که چه نوعی از آگهی برای دسترسی به بیشترین تعداد متقاضیان مورد نظر برای شما مناسب است و چند نوع آگهی مختلف را برای اعلان کردن پست مورد نظر انتخاب نمایید.

غربالگری تقاضاها

  • با در دست داشتن نسخه ای از شرح وظایف, متقاضی را انتخاب نمایید که تجربه کاری و آموزش های قبلی وی بیشتر تطبیق را با موقعیت کاری مورد نظر شما دارا می باشد.
  • به متقاضیانی که در موقعیت کاری مشابه با آنچه که شما آگهی نموده اید کار کرده اند توجه داشته باشید.
  • برای داشتن الگویی برای غربالگری متقاضیان قسمت “راهنمای غربالگری متقاضیان” را مشاهده نمایید.
  • از بین متقاضیان سه تا پنج نفر را که شرایط آنان بیشتر از بقیه با شرح وظایف مورد نظر منظبق می باشد برای مصاحبه انتخاب نمایید تا مناسب بودن آنان را برای شرکت خود مورد بررسی قرار دهید.

مصاحبه

 • لیستی از سوالات برای مصاحبه را که متمرکز بر روی اطلاعات مربوط به کار مورد نظر می باشد تهیه کنید. الگوی نمونه را دانلود نمایید. این لیست همچنین اطلاعاتی در مورد مواردی را که شما نمی باید سوال کنید به شما ارائه می دهد.
 • در طول مصاحبه, از موارد لازم یادداشت بردارید تا بتوانید در زمان تصمیم گیری به آن رجوع نمایید.
 • به متقاضی خوش آمد بگویید. اجازه دهید تا آنان راحت باشند و زمانی را به سوالات ایشان اختصاص دهید.
 • در رابطه با روند اقدامات بعدی و اینکه نتیجه گیری چه زمانی انجام خواهد شد شفاف باشید.

تصمیم گیری کنید

برای این که بتوانید تصمیمی هدف دار بگیرید, از فرم امتیازدهی مصاحبه برای امتیاز دادن به تجربه کاری و فاکتورهای دیگر در رابطه با هر متقاضی استفاده کنید.

چنانچه می خواهید از پیشینه شخصی کاندیداهای مورد نظر خود با خبر شوید تا تصمیم نهایی خود را بگیرید, می توانید از الگوی کنترل پیشینه که اینجا ارائه شده است استفاده نمایید.. در هر حال بعضی از شرکت ها اکنون به دلیل مسئله شخصی بودن اطلاعات و ایجاد مسئولیت در قبال اطلاعات ارائه شده , از ارائه جزئیات در مورد پیشینه کارمندان قبلی خودداری می نمایند.

پیشنهاد کاری

 • یک “نامه استخدام” می باید به تمام کارمندان جدید ارائه شود. این نامه همچنین می تواند به عنوان پیشنهاد کاری عمل نماید. این نامه می باید وظایف و مسئولیت های کار, حق الزحمه یا حقوق, ساعات کار, حق مرخصی و موارد مربوطه دیگر را تعیین نماید. این نامه می باید پیش از شروع استخدام ارائه گردد. الگوی “نامه استخدام” را از اینجا دانلود نمایید.
 • نسخه ای از شرح وظایف کاری را با نامه استخدام همراه نمایید.
 • اگر نامه شما دارای شرایط خاص و یا حق مسکن می باشد, ایده ی خوبی خواهد بود که از یک وکیل استخدامی بخواهید تا پیش از ارائه نامه به شخص مورد نظر, نگاهی به آن داشته باشد.
 • وقتی که شغل مورد نظر به صورت کتبی مورد قبول شخص قرار گرفت, یک نامه مودبانه رد درخواست به دیگر متقاضیان ارسال نمایید. به یاد داشته باشید که آنان ممکن است کارمندان آینده شما باشند. قالب نامه ی رد تقاضا از طریق این لینک قابل دسترسی می باشد.

TOP