به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

ارزش ها و ويژگی های نسلی

کسب و کارهایی که تشکیلات خود را با استخدام جوانان ارتقاء می دهند, از درک چالش ها و مزایایی که یک محیط کاری دارای چند نسل مختلف می تواند به همراه داشته باشد بهره می برند.

با توجه به اینکه مردم بیشتری به صورت طولانی تر مشغول به کار هستند, چهار نسل متفاوت در محیط کار وجود دارند. این نسل ها شامل : نسل خاموش (۱۹۴۵-۱۹۲۲), افراد متعلق به نسل فعلی (۱۹۶۴-۱۹۴۶), نسل X (۱۹۸۰ – ۱۹۶۵) و نسل Y (۱۹۸۱ به بعد) می باشند. هر نسل دارای ارزش ها, روش های کاری و مدیریتی مخصوص به خود می باشد.

ویژگی های نسلی در محیط کار

نسل خاموش

نسل فعلی

X نسل

Y  نسل

این نسل سخت کوش, قابل اعتماد, مثبت و بسیار اخلاقی می باشد.

این نسل مثبت و دارای انرژی پیش برنده برای موفقیت در محیط کار می باشد.

این نسل خیلی قابل اعتماد نیست, ولی بسیار پذیرای تغییر می باشد. این نسل ایده ی خوبی از برقراری توازن مابین کار و زندگی شخصی دارد.

این نسل سخت کوش و پذیرای تغییر است. همچنین در باره آینده مثبت و نسبت به ایده های مختلف پذیرا می باشد.

ارزش های مختلف برای هر نسل در محیط کار

نسل خاموش

نسل فعلی

X نسل

Y  نسل

فداکاری و تعهد

سخت کوش

احترام

انطباق

وظیفه شناسی

تاخیر در پاداش

خوش بینی

تمرکز گروهی

سلامت

رشد شخصی

کار

در تعامل بودن

گوناگونی

فکر جهانی

توازن

شوخ و سرگرم کننده

متکی به خود

دارای ادبیات تکنولوژی

وظیفه مدنی

اعتماد به نفس

خوش بینی

توانایی های اجتماعی

 

نکاتی برای راهنمایی شما در مدیریت یک محیط کاری چند نسلی ۱ :‌

  • در نگرش های مختلف نسبت به کار و گزینه های استخدامی انعطاف پذیر آگاهی ایجاد نمایید.
  • هدایت کنندگان و مدیران را در زمینه نسلها و تفاوتهای فرهنگی آموزش دهید.
  • برنامه های متنوعی که مناسب خانواده ها باشند اجرا نمایید و سیاست هایی از قبیل خدمات نگه داری از کودکان, نگه داری از بزرگسالان و مرخصی نگهداری از فرزند برای اولیاء داشته باشید.
  • به کارمندان خود موقعیت هایی برای توسعه حرفه ای که نیازهای هر نسل را هدف قرار می دهد ارائه نمایید.
  • توصیه های فوری و مفید به کارمندان خود ارائه دهید. اجازه بدهید هر کارمند بداند که شما از نقاط قوت و موقعیت های پیشرفت کارمندان چه چیزی می بینید.
  • کارمندان را تشویق کنید که به صورت رسمی یا غیر رسمی از مشاوره استفاده نمایند و
  • پیوسته و از طرق مختلف با کارمندان خود ارتباط داشته باشید.

مشاوره و مربی گری

برای کمک به ادغام کارمندان جوان تر در کسب و کار شما, برنامه ی مشاوره و مربی گری برای آنان در نظر بگیرید.

ارائه مشاوره راهی برای کمک به کارمندان است که بتوانند خود را با محیط کار جدید وفق دهند. کارمندان جوان تر می توانند با کارمندان مسن تر و با تجربه تر در موقعیت های کاری مشابه جفت گردند.

مربی گری راه دیگری برای آموزش مهارت های خاص و اطلاعات مرتبط با کار به کارمندان است. کارکنان جوان می توانند در جلسات آموزشی, دوره های داخلی و آموزش ضمن خدمت مشارکت داده شوند تا به آن ها در یادگیری کار کمک شود و آنان بتوانند کار خود را بدون کمک دیگران انجام دهند.

  1. منبع: چگونه کارکنان را جذب, ابقاء و دارای تعامل نماییم.

TOP