به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

مقدمه

بهترین راه برای کاهش و جلوگیری از اتلاف زمانی که برای استخدام صرف می گردد تمرکز بر روی حفظ کارمندانی است که در حال حاضر دارید. کارمندان به دلایل مختلفی شرکت ها را ترک می کنند که شاید شما نتوانید بر روی بعضی از این دلایل تاثیری داشته باشید. ولی در هر صورت شما می توانید محیط کار خود را با رهبری و استراتژی های قوی و مناسب تحت تاثیر قرار داده و میزان رضایت کارمندان را افزایش دهید. این استراژی ها شرایط برنده – برنده برای کارمندان شما و در نهایت برای خود شما می باشند. شما نه تنها تلاش ها و منابعی را که برای سرمایه گذاری در روند استخدام به کار می گیرید کاهش می دهید, بلکه از پرورش کارمندان با انگیزه و دارای بهره وری که به رشد کسب و کار شما کمک می کنند حمایت می نمایید.

این بخش ابزار, نکات مفید و راهنمایی هایی را به شما ارائه می دهد که به شما در ابقاء کارکنان کمک می نماید. این موارد شامل اطلاعاتی برای ایجاد محیط کار دارای گوناگونی و در برگیرنده و همچنین مدیریت نسل های مختلف , به تعامل گیری کارکنان, پرورش و آموزش کارکنان , برنامه ریزی برای موفقیت و مدیریت درگیری و کشمکش های موجود در محل کار می باشد.

TOP