به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

مواردی که باید در نظر بگیرید

اکنون که شما کارکنان مناسبی را برای کسب و کار خود یافته اید, می باید طرحی برای حفظ آنان ایجاد نمایید. تغییر و چرخش در کارمندان می تواند برای یک کسب و کار کوچک بسیار پرهزینه باشد.

حفظ کارکنان به راحتی اتفاق نمی افتد. این موضوع نیازمند روش برنامه ریزی شده برای پیدا کردن اینکه چه چیزهایی برای افرادی که برای شما کار می کنند اهمیت دارد, می باشد. به منظور ایجاد طرحی خوب شما نیاز دارید موضوعات مهم زیر را در نظر بگیرید.

 • بدانید که چرا بعضی از کارکنان برای کار نزد شما می آیند و دیگران این کار را نمی کنند.
 • مواردی را که می توانید برآن تکیه کنید تعیین نمایید.
 • پیدا کنید که چه چیزهایی باید بهتر شوند.
 • بدانید که چرا کارمندان در شرکت شما باقی می مانند.
 • از طریق مکالمات رسمی و غیر رسمی پیدا کنید که چه مواردی بهتر عمل می کنند.
 • با اقدام کردن پاسخ داده و یا توضیح دهید که چرا موارد خاصی نمی توانند تغییر کنند.
 • بدانید چرا کارکنان محل کار شما را ترک می نمایند.
 • سوابق را حفظ نموده و به دنبال الگو باشید.
 • تغییرات محل کار را که ممکن است منجر به رفتن کارمندان شود پیش بینی نمایید.
 • تاثیراتی را که ادغام کردن, بازسازی, تغییرات در تکنولوژی ویا تغییرات در محل کار ممکن است بر روی کارمندان داشته باشد در نظر بگیرید.
 • اقداماتی برای کم کردن تاثیرات بر روی کارکنان به کار بگیرید.
 • تعیین کنید آیا موضوعات پرسنلی ممکن است موجب رفتن کارکنان گردد یا خیر. برای مثال, تعامل منفی با یک سرپرست, بررسی کارآیی ضعیف, رفتن دوستان و یا غیره.
 • بدانید که چه گزینه هایی دارید.
 • روش های مختلفی رابرای نگهداری کارکنان در نظر بگیرید.
 • با کارکنان برای دانستن توصیه ها و دیدگاه آنان مشورت نمایید.
 • با کسب و کارهای دیگر و یا سازمان های استخدامی در زمینه این که چه روش هایی در کار آنان موثر است مشورت نمایید.
 • اطلاعاتی را جمع آوری نمایید که به شما کمک می کند نتایج استراتژی های خود را تجزیه و تحلیل کنید.
 • برآورد نمایید که آیا استراتژی های شما برای حفظ کارکنان موثر است یا خیر.
 • هدف و چهارچوب زمانی تعیین کنید.

TOP