به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

چک لیست حفظ و نگهداری

هنگامی که یک کارمند از شرکت خارج می شود برای شرکت هزینه خواهد داشت، بنابراین هر گونه سرمایه گذاری که از جابجایی کارمندان بکاهد سرمایه گذاری خوبی است.

کارمندان با یک شرکت به دلایل زیادی می مانند. از چکلیست زیر استفاده کنید تا به راههای جدیدی فکر کنید که محل کار را برای کارمندانتان از چیزی که هست نیز جذاب تر کند.

احساس مالکیت، تصمیم گیری و انعطاف پذیری برای کارمندان

 • چشم انداز، ماموریت و استراتژی کسب و کار با کارکنان در میان بگذارید
 • در تصمیم گیری ها کارمندان را شرکت دهید
 • به کارمندان اجازه دهید که در انجام کارها از خود استقلال و کنترل داشته باشند


محیط مناسب برای ایجاد انگیزه، حمایت و اعتماد

 • چشم انداز، ماموریت و استراتژی کسب و کار با کارکنان در میان بگذارید
 • در تصمیم گیری ها کارمندان را شرکت دهید
 • زحمات کارمندان را شناسایی کرده و برای آن پاداش در نظر بگیرید


محیط کار سالم، ایمن و همراه با آسایش

 • محیط کار سالم و ایمن ایجاد کنید
 • از وسایل و امکانات مورد پسند افراد استفاده کنید
 • محیط تمیز و راحت برای کارمندان ایجاد کنید


تعادل میان کار و زندگی

 • ساعتهای کاری و مرخصی ها را انعطاف پذیر (تغییر پذیر) در نظر بگیرید
 • از قراردادهای جایگزین کاری استفاده کنید (مانند نیمه وقت، هفته های کاری تغییر یافته)
 • تا حدودی به کارمندان اجازه دهید در مورد زمانبندی اضافه کاری تصمیم بگیرند


ارتباطات مداوم و باز

 • بطور مدام اطلاعات و دانش را با تمام کارمندان در میان بگذارید
 • مرتباً جلسه هایی برای کارمندان و به روزرسانی اطلاعات آنها در نظر بگیرید
 • بطور مرتب به کارمندان و مدیران بازخورد کارشان را نشان دهید

قالب پرسشنامه کارمندان

برگرفته از قالبهای “مدیریت دارایی انسانی شما” صفحه ۷.

TOP