به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

برنامه ریزی برای جانشینی

بسیاری از صاحبان کسب و کار های کوچک همواره مشغول انجام کارهای روزانه کسب و کار خود هستند. در نتیجه بسیاری از آن ها فراموش می کنند تا برای آینده ی کسب و کار خود برنامه ریزی کنند. در صورتی که جایگزینی گاه به گاه کارمندان اصلی اجتناب نا پذیر است. همچنین شما روزی کسب و کار خود را به کس دیگری واگذار خواهید کرد. درهر صورت، داشتن برنامه مشخصی برای آینده کسب و کارتان باعث حفظ زمان و پول شما می شود و بازدهی بهتری برای سرمایه گذاری شما خواهد داشت.

برای کارمندان اصلی، بسیار مهم است که بررسی کنید که چه کسانی برای انجام آن رتبه توانایی لازم را دارند و به صورت آهسته آموزش های لازم را به آن ها بدهید تا توانایی این را داشته باشند که در زمان مناسب یا در وقت نیاز به عنوان جایگزین به شما کمک کنند. با برنامه ریزی, هنگامی که تصمیم بگیرید به هر دلیلی کسب و کار را ترک کنید، بازنشسته شوید یا به دنبال سایر علایق خود بروید، مجبور نیستید استرس یا نگرانی زیادی را تحمل کنید و همچنین بازدهی سرمایه گذاری شما در سالهای گذشته به بهترین حالت خواهد بود.


برنامه ریزی برای جانشینی معمولا یک یا دو راه دارد:

 • نگه داشتن کسب و کار در بین افراد خانواده صاحب کسب و کار.
 • فروش کسب وکار به صاحبان دیگر، کارمندان اصلی یا افراد دیگر.

نگه داشتن کسب و کار در بین افراد خانواده

برخی نکات مثبت نگه داشتن کسب وکار در بین اعضای خانواده:

 • قابلیت نگه داشتن نام خانواده در کسب و کار
 • داشتن اطلاعات داخلی در بین اعضای خانواده
 • توانایی برنامه ریزی بلند مدت برای دادن آموزش های لازم به افراد خانواده


برخی نکات منفی نگه داشتن کسب و کار در بین اعضای خانواده:

 • اختلافات داخلی در بین اعضای خانواده برای تعیین مدیر برای کسب و کار
 • اعضای خانواده که نمی خواهند مسئولیتی در انجام امور به عهده بگیرند
 • اعضای خانواده که توانایی های لازم برای اداره کسب و کار را ندارند


فروش کسب و کار

برخی نکات مثبت فروش کسب و کار:

 • اداره کسب و کار بصورت معمول ادامه پیدا می کند
 • ممکن است از نظر مالی بیشتر به نفع شما باشد

برخی نکات منفی فروش کسب و کار:

 • تفاوت در نحوه ی مدیریت کسب و کار
 • امکان از بین رفتن اعتبار و شهرتی که شما برای کسب و کار خود ساخته اید
 • امکان به مناقصه گذاشته شدن و خرید سهام شرکت توسط رقبا

برخی از صاحبان کسب و کار ترجیح می دهند تا یک کارمند عالیرتبه را برای واگذاری شرکت به او انتخاب کنند. صاحب کسب و کار فعلی و سپس می تواند مقداری سرمایه برای آموزش صاحب آینده کسب و کار برای خرید شرکت از مالک فعلی در اختیار او قرار دهد اما برای مدت مشخصی همچنان در پست خود در شرکت بماند.

برخی باید و نبایدهای برنامه ریزی برای جانشینی:

بایدها:

 • از حالا شروع به برنامه ریزی کنید
 • بصورت باز و شفاف برنامه های خود را با اعضای خانواده در میان بگذارید
 • بنویسید که چه چیز مطلوب شماست
 • راجع به موارد احتمالی مانند شکست کسب و کار یا تقسیم برابر کسب و کار از ابتدا فکر کنید
 • بصورت مدام مهارتها، تواناییها و دانش نسل بعد را تقویت کنید
 • از ابتدا وصیتنامه قانونی تهیه کنید
 • یک برنامه کلی برای جابجایی دارایی ها مشخص کنید
 • برای قوی تر کردن برنامه تان با یک وکیل یا حسابدار مشورت کنید


نبایدها

 • بحث برای جانشینی را به تعویق نیندازید
 • از پرسیدن و گوش دادن به جوابها نترسید
 • تمام امور کسب و کار را تنها خودتان به تنهایی انجام ندهید
 • تمام زندگیتان را روی کسب و کارتان نگذارید
 • به توصیه های تنها یک نفر متخصص اکتفا نکنید


یک روش ثابت برای برنامه های جانشینی وجود ندارد. طرز برخورد شما باید با توجه به نیازهایتان انجام شود. از ابتدا برنامه ریزی کنید، به کسب وو کارتان به عنوان دارایی تان نگاه کنید و از کمکهای تخصصی و قانونی برای زمان واگذاری استفاده کنید.

پیشنهادات خود را در زمینه برنامه ریزی برای جانشینی برای ما ارسال کنید: contact@peihrtoolkit.ca

TOP