به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

ابقاء و نگهداری جوانان

جوانان نماینده ی آینده کسب و کار هستند. کارفرمایان در جزیره پرنس ادوارد در حال بررسی و ایجاد تغییرات لازم در برنامه های استخدامی خود هستند تا مطمئن شوند موقعیت های شغلی انان برای جوانان جذاب هستند.

TOP